Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là gì
Saturday,
28/08/2021
Đăng bởi: Tăng Đình Đại

Nằm trong nhóm Thực phẩm chức năng.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplement, Dietary Supplement) là những sản phẩm được dùng để bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm

 • Duy trì,
 • Tăng cường,
 • Cải thiện các chức năng của cơ thể con người,
 • Giảm nguy cơ mắc bệnh.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa một hoặc nhiều chất hoặc hỗn hợp các chất sau:

a) Vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, probiotic và chất có hoạt tính sinh học khác.

b) Chất có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm động vật, khoáng vật và thực vật dưới dạng chiết xuất, phân lập, cô đặc và chuyển hóa.

c) Các nguồn tổng hợp của những thành phần đề cập tại điểm a và điểm b trên đây.

Các dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe

 • Dạng chế biến như viên nang,
 • Viên hoàn,
 • Viên nén,
 • Chế phẩm dạng cốm,
 • Bột,
 • Lỏng và
 • Các dạng bào chế khác và được phân liều (để sử dụng) thành các đơn vị liều nhỏ.

Công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP, tất cả các sản phẩm bảo vệ sức khỏe phải có bản công bố.

Trường hợp công bố sản phẩm tự sản xuất, căn cứ Điều 10 Thông tư 43/2014/TT-BYT, cá nhân, tổ chức cần đảm bảo các yêu cầu sau:

“Điều 10. Yêu cầu về nội dung công bố

Công bố về hàm lượng

a) Thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm phải được liệt kê trước cùng tên đầy đủ và hàm lượng. Các thành phần khác được liệt kê tiếp sau theo thứ tự giảm dần về khối lượng.

b) Hàm lượng của vitamin, khoáng chất có trong thực phẩm tính theo liều khuyên dùng hằng ngày của nhà sản xuất phải đạt được tối thiểu 15% RNI được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Hàm lượng tối đa của vitamin, khoáng chất có trong thực phẩm tính theo liều khuyên dùng hằng ngày của nhà sản xuất không được vượt quá ngưỡng dung nạp tối đa của các vitamin và khoáng chất được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Hàm lượng vitamin và khoáng chất có trong sản phẩm phải được ghi trên nhãn bằng số và phải được công bố dưới dạng tỉ lệ phần trăm (%) tính theo RNI. Dựa trên liều khuyên dùng hằng ngày của sản phẩm hoặc dựa trên một đơn vị sử dụng (serving size).

Trong trường hợp Việt Nam chưa có mức RNI và ngưỡng dung nạp tối đa thì áp dụng theo quy định của CODEX hoặc các tổ chức quốc tế có liên quan.

Công bố khuyến cáo về sức khỏe (Health claims)

a) Công bố khuyến cáo về sức khỏe phải đúng bản chất của sản phẩm.

 • Chỉ công bố công dụng của thành phần cấu tạo có công dụng chính hoặc
 • Công bố công dụng hợp thành của những thành phần cấu tạo khi có bằng chứng khoa học chứng minh và
 • Không công bố công dụng theo cách liệt kê công dụng của các thành phần.

b) Công bố khuyến cáo về sức khỏe, liều lượng, đối tượng sử dụng và cách dùng phù hợp phải thống nhất và phù hợp với các tài liệu tại hồ sơ;

c) Khi hàm lượng vitamin, khoáng chất, các hoạt chất sinh học nhỏ hơn mức trong các tài liệu khoa học chứng minh thì không được công bố công dụng sản phẩm.

d) Khi hàm lượng vitamin, khoáng chất, các hoạt chất sinh học đạt như trong tài liệu khoa học khuyến cáo thì được công bố công dụng nhưng phải chỉ ra đối tượng, liều dùng phù hợp.

đ) Khi hàm lượng các thành phần cấu tạo chưa có mức RNI thì phải cung cấp tài liệu khoa học chứng minh về công dụng của thành phần đó cùng khuyến cáo liều dùng khi công bố.

 1. Đối tượng sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe:

a) Đối tượng phải phù hợp với công dụng đã công bố và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận thông qua bản Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

b) Phải cảnh báo đối tượng không được sử dụng (nếu có).

Bình luận:
binh-luan

Roxie

20/12/2022

Online poker

binh-luan

Roscoe

20/12/2022

buy viagra online

binh-luan

Margo Shellshear

20/12/2022

What is the difference between a helicopter surveillance camera and also a drone? And, a helicopter video camera has the same remote function as a drone. A drone is similar to a helicopter also it generally gets the remote control on it. The same difference is what a helicopter remote is may be the same. And the helicopter remote control is also the same using a remote control. And, it has the handy remote control on its hand still, but a helicopter remote is a lot more remote than a drone. And, the remote is on the handheld device, whereas a drone remote control is on a handheld device. However, a helicopter is much simpler to remote using its remote control. The helicopter remote is on the handheld device and can be utilized remotely. And, it all works on a hands nevertheless. A helicopter camera includes a small screen and may be utilized on remotely, but it gets the remote control functionality nevertheless. Here is my web blog: my Sources (https://www.pearltrees.com/cortezresult1962/item479039865)

binh-luan

Gita Sparrow

20/12/2022

DJI drones aren’t just cool to have; they feature a host of features that make them fun, practical must-haves. From high-powered motors and propellers to excellent style, DJI drones provide top notch handle and thrust. The drones’ cameras provide a real-time feed that you can take on your mobile device thanks to Lightbridge Technology that transmits video from up to 2km away. Even the remote handles on individual versions offer features such as LiPo batteries, LED indicators, trainer slots, and throttle locking capabilities. DJI drones come with high-performance Lithium Polymer batteries that give you up to 25 mins of flight period. Including the ability to skyrocket to 4K video and 12-megapixel photos with extreme clarity. The integrated GPS auto-pilot systems provide position holding, stable hovering, and altitude lock; which means you can concentrate on the essential part - the shooting. There are various DJI products obtainable, all of which give numerous and different features. You can find maintenance reminders and discharge/overcharge protection that give you a reliable and safe battery. Here is my homepage over at this website (https://wakelet.com/wake/0F9zysUnIicUMdXJ6RP1N)

binh-luan

Mora

20/12/2022

https://bauc14.edu.iq bbauc,iqbauc14 bbauc

Viết bình luận:
0585 099 099
popup

Số lượng:

Tổng tiền: